Njoftim

16/01/2024

Pas aprovimit të Ligjit Nr.08/L-237 për kadastër të pronës së paluajtshme, nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe dekretimit nga Presidentja e Republikës së Kosovës, më datë 09.01.2023 është publikuar në Gazetën Zyrtare, i cili hynë në fuqi 15 ditë nga data e publikimit.
Agjencia Kadastrale e Kosovës është në proces të hartimit të Udhëzimeve Administrative, Rregulloren e Organizimit të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKK dhe ZKK dhe Strategjinë për kadastër, zhvillim të qëndrueshëm dhe planin e veprimit.

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=85155

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024

Hartimi i planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

11/06/2024

Takim me UNDP për qeverisjen e mirë të të dhënave

11/06/2024

Vazhdon punimet e rregullta Komiteti për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacionin Hapësinor (IKIH) të Republikës së Kosovës

07/06/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon takimin e rregullt koordinues me donator

05/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net