Shtohet numri i produkteve pronësoro-juridike "online"

21/12/2022

Si rezultat i bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, listës së shërbimeve pronësore që mund të merren “online” përmes platformës eKosova, përpos Certifikatës mbi të drejtat pronësore në pronën e paluajtshme, tani i janë shtuar edhe nxjerrja e produkteve si në vijim: 

  1. certifikata mbi të drejtat në pronën e paluajtshme për anëtarë të familjes,  
  2. koordinatat e njësisë kadastrale,  
  3. koordinatat e njësisë kadastrale për anëtar të familjes,
  4. kopja e planit dhe 
  5. kopja e planit për anëtarë të familjes.

Këto shërbime paraqesin avancim të rëndësishëm në ofrimin cilësor dhe në kohë reale të produkteve pronësoro-juridike dhe kadastrale për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net