Shtohet numri i produkteve pronësoro-juridike "online"

21/12/2022

Si rezultat i bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, listës së shërbimeve pronësore që mund të merren “online” përmes platformës eKosova, përpos Certifikatës mbi të drejtat pronësore në pronën e paluajtshme, tani i janë shtuar edhe nxjerrja e produkteve si në vijim: 

  1. certifikata mbi të drejtat në pronën e paluajtshme për anëtarë të familjes,  
  2. koordinatat e njësisë kadastrale,  
  3. koordinatat e njësisë kadastrale për anëtar të familjes,
  4. kopja e planit dhe 
  5. kopja e planit për anëtarë të familjes.

Këto shërbime paraqesin avancim të rëndësishëm në ofrimin cilësor dhe në kohë reale të produkteve pronësoro-juridike dhe kadastrale për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me stafin mbështetës komunal dhe me zyrtarët e urbanizmit të komunave përkatëse

12/01/2023

Fillon pilotimi i ndërlidhjes së adresave me regjistrin civil

27/12/2022

Adresat, takime informuese për Komunat

22/12/2022

REGIP, takim mes ekspertëve të AKK-së dhe të Bankës Botërore

02/12/2022

Mbahet takimi i parë i Komitetit të Praktikave të Mira

17/11/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net