Fillon pilotimi i ndërlidhjes së adresave me regjistrin civil

27/12/2022

Pas një periudhe kohore të përgatitjeve, në ambientet e Ministrisë së Brendshme është bërë lansimi i pilot projektit për ndërlidhjen e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave në komunën e Mitrovicës ë Jugut dhe Istogut. Qëllimi i këtij aktiviteti është pilotimi i ndërlidhjes së qytetarit me adresë zyrtare dhe unike, ndërsa pas pilotimit ky aktivitet do të vazhdojë të implementohet edhe në komunat tjera me fonde të Bankës Botërore. Ndërlidhja e adresave me regjistrin civil përpos që është rekomandim nga Bashkimi Evropianë për integrime Evropiane, përfitimet nga ky proces janë shumë të mëdha duke filluar nga unifikimi i shfrytëzimit të adresave zyrtare dhe unike, pastaj ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe kualitative për qytetarët, pastrimi i listave të votuesve dhe shkurtimi i distancës për të votuar, lehtëson regjistrimin e popullsisë, lehtëson shërbimet në shëndetësi, në arsim, në emergjenca, në polici, gjykata, postë etj. Në takimin lancues të këtij aktiviteti kanë marrë pjesë përfaqësues nga Zyra e zv. Kryeministrit Besnik Bislimi, përfaqësuesi nga GIZ-i Gjerman, përfaqësues nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, përfaqësues nga Agjencia e Regjistrit Civil dhe personeli i cili do të implementojë pilot projektin.


Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me stafin mbështetës komunal dhe me zyrtarët e urbanizmit të komunave përkatëse

12/01/2023

Adresat, takime informuese për Komunat

22/12/2022

Shtohet numri i produkteve pronësoro-juridike "online"

21/12/2022

REGIP, takim mes ekspertëve të AKK-së dhe të Bankës Botërore

02/12/2022

Mbahet takimi i parë i Komitetit të Praktikave të Mira

17/11/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net