Takim me stafin mbështetës komunal dhe me zyrtarët e urbanizmit të komunave përkatëse

12/01/2023

Në kuadër të projektit REGIP të Bankës Botërore, si aktivitet është paraparë edhe kompletimi i Sistemit të Adresave. Njëri prej komponentët e këtij aktiviteti është edhe përditësimi dhe Kompletimi i të Dhënave të Adresave. Me këtë qëllim në zyrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës u nënshkruan kontratat me 26 zyrtarë të rinj si mbështetje për komunat në kohëzgjatje për gjashtë muaj.

Zyrtarët për Adresa gjithashtu mbajtën trajnim për 26 këta zyrtarë cilët do të punojnë si Staf Mbështetës komunal në drejtoritë e urbanizmit. Trajnimi u fokusua në dhënien e udhëzimeve për përditësimin e të dhënave të adresave dhe synon të rrisë cilësinë e shërbimeve që ofrohen në këtë fushë.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net