Takim me stafin mbështetës komunal dhe me zyrtarët e urbanizmit të komunave përkatëse

12/01/2023

Në kuadër të projektit REGIP të Bankës Botërore, si aktivitet është paraparë edhe kompletimi i Sistemit të Adresave. Njëri prej komponentët e këtij aktiviteti është edhe përditësimi dhe Kompletimi i të Dhënave të Adresave. Me këtë qëllim në zyrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës u nënshkruan kontratat me 26 zyrtarë të rinj si mbështetje për komunat në kohëzgjatje për gjashtë muaj.

Zyrtarët për Adresa gjithashtu mbajtën trajnim për 26 këta zyrtarë cilët do të punojnë si Staf Mbështetës komunal në drejtoritë e urbanizmit. Trajnimi u fokusua në dhënien e udhëzimeve për përditësimin e të dhënave të adresave dhe synon të rrisë cilësinë e shërbimeve që ofrohen në këtë fushë.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryetarin e Komunës së Skënderajit

03/07/2024

Qeveria e Republikës së Kosovës aprovon edhe udhëzimin e fundit administrativ të ligjit të ri për kadastër të pronës së paluajtshme

28/06/2024

AKK pret në takim kompanitë gjeodete të licencuara

27/06/2024

Vazhdojnë punimet në objektin e ri të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

18/06/2024

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net