Digjitalizimi i regjistrimit të barrës tatimore

10/02/2023

Ne kuadër të avancimit të shërbimeve për qytetarë dhe digjitalizimit të shërbimeve dhe komunikimit mes institucioneve në Agjencinë Kadastrale të Kosovës sot u prezentua Moduli i Regjistrimit të barrës tatimore.

Në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka arritur të implementojë me sukses edhe një zhvillim të radhës i cili do të digjitalizojë në tërësi regjistrimin e kësaj ngarkese në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme.

Forma dhe mënyra e përdorimit të këtij moduli u prezentua sot për zyrtarët e Zyreve Kadastrale Komunale. Pas informimit/trajnimit për këtë zhvillim të rreth 70 zyrtarëve të ZKK-ve pritet që implementimi të fillojë prej javës tjetër.

Ky zhvillim vjen pas implementimit të suksesshëm të digjitalizimit të formës së Regjistrimit të hipotekave nga bankat, institucionet mikrofinanciare dhe kompanitë e sigurimeve. Gjithashtu është vazhdimësi e punës së filluar në digjitalizim të procedurave të regjistrimit i cili pritet të vazhdojë edhe me institucione tjera të cilat dorëzojnë kërkesa për regjistrim në SIKTK.

Avancime dhe zhvillime të tilla po realizohen me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira e më të shpejta për qytetarët por edhe për lehtësimin e punës së zyrtarëve nëpër Zyre kadastrale e gjithashtu edhe ngritjen e kualitetit të të dhënave në Regjistrin e të Drejtave Pronësore.

Shpërndaje në:

Të tjera

Koordinimi me Bankën Botërore për aktivitetet e projektit REGIP

28/03/2023

Caktohet grupi punues për projektin “Zhvillimi i moduleve të SIKTK-së”

24/03/2023

Caktohet grupi punues për projektin “Korrektimi i të dhënave në SIKTK T”

24/03/2023

Njoftim

23/03/2023

Koordinimi i aktiviteteve të Planit Kombëtar Zhvillimor

20/03/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net