Digjitalizimi i regjistrimit të barrës tatimore

10/02/2023

Ne kuadër të avancimit të shërbimeve për qytetarë dhe digjitalizimit të shërbimeve dhe komunikimit mes institucioneve në Agjencinë Kadastrale të Kosovës sot u prezentua Moduli i Regjistrimit të barrës tatimore.

Në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka arritur të implementojë me sukses edhe një zhvillim të radhës i cili do të digjitalizojë në tërësi regjistrimin e kësaj ngarkese në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme.

Forma dhe mënyra e përdorimit të këtij moduli u prezentua sot për zyrtarët e Zyreve Kadastrale Komunale. Pas informimit/trajnimit për këtë zhvillim të rreth 70 zyrtarëve të ZKK-ve pritet që implementimi të fillojë prej javës tjetër.

Ky zhvillim vjen pas implementimit të suksesshëm të digjitalizimit të formës së Regjistrimit të hipotekave nga bankat, institucionet mikrofinanciare dhe kompanitë e sigurimeve. Gjithashtu është vazhdimësi e punës së filluar në digjitalizim të procedurave të regjistrimit i cili pritet të vazhdojë edhe me institucione tjera të cilat dorëzojnë kërkesa për regjistrim në SIKTK.

Avancime dhe zhvillime të tilla po realizohen me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira e më të shpejta për qytetarët por edhe për lehtësimin e punës së zyrtarëve nëpër Zyre kadastrale e gjithashtu edhe ngritjen e kualitetit të të dhënave në Regjistrin e të Drejtave Pronësore.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024

Hartimi i planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

11/06/2024

Takim me UNDP për qeverisjen e mirë të të dhënave

11/06/2024

Vazhdon punimet e rregullta Komiteti për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacionin Hapësinor (IKIH) të Republikës së Kosovës

07/06/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon takimin e rregullt koordinues me donator

05/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net