Punëtori dy ditore AKK-USAID-ZKK Ferizaj në kuadër të Komitetit të praktikave të mira

17/03/2023

Në kuadër të Aktivitetit për Qeverisje Pronësore, USAID-i në bashkëpunim me Agjencinë Kadastrale të Kosovës kanë organizuar punëtori dy ditore me Komunën e Ferizajit për të prezantuar të arriturat, sfidat e rekomandimet për ZKK-në në fushën e të drejtave pronësore për rritjen e cilësisë së shërbimeve kadastrale.
Në punëtori përveç përfaqësuesve të Agjencia Kadastrale e Kosovës, përfaqësuesve nga Aktiviteti për Qeverisje Pronësore i USAID-it dhe ZKK-së Ferizaj pjesëmarrës ishin edhe zyrtarë nga drejtori të tjera komunale si ajo e Administratës, Pronësore-Juridike dhe Urbanizmit.
Temë qëndrore diskutimi ishin gjetjet në Raportin e USAID-it për ZKK-në e Ferizajit, në lidhje me organizimin e mbrendshëm të ZKK-së, rrjedhën e punës së lëndëve, rrespektimi i afateve kohore, kushtet e punës, mungesa e stafit, etj.
Nga kjo punëtori ZKK-ja do të ketë të listuara hapat që duhet të ndërmarrë në drejtim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve për qytetarë, llojin dhe natyrën e kërkesave që duhet drejtuar drejtorive tjera dhe zyrës së kryetarit për përkrahje, mënyrën e riorganizmit dhe ndryshimeve në staf, e pozita mbrenda ZKK-së dhe rekomandime të tjera që lidhen me përshpejtimin e punës mbrenda ZKK-së.
Në anë tjetër AKK-ja do ofrojë mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme për ZKK-të, por gjithashtu do të monitorojë edhe implementimin e ndryshimeve në gjetjet e prezentuara në këtë takim dhe në përgjithësi funksionimin dhe aktivitetin e ZKK-ve.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024

Hartimi i planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

11/06/2024

Takim me UNDP për qeverisjen e mirë të të dhënave

11/06/2024

Vazhdon punimet e rregullta Komiteti për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacionin Hapësinor (IKIH) të Republikës së Kosovës

07/06/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon takimin e rregullt koordinues me donator

05/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net