Amendamenti Nr. 1-Për dokumentet e Kërkesës për Shprehje të Interesit për STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL

14/04/2023

Për dokumentet e Kërkesë për Shprehje të Interesit për STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT(PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE);
Nr. Identifikues i kontratës: XK-KCA-315949-CS-INDV-R

Shkarko Amendamentin Nr.1

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

18/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS - Matja e rrugëve të reja në terren

08/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

08/05/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

03/04/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS

29/03/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net