NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

08/05/2023

Vendi: Kosovë
Projekt ID: P164555
Emri i Projektit Kredia e Bankës Botërore: Projekti i Kadastrës se Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
Numri identifikues I kontratës.: XK-KCA-353787-CS-INDV
UTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës
OBJEKTI I KONTRATËS: Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun
TIPI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (IC)

Shkarko Njoftimin për dhënie të kontratës

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net