Kërkesë për Shprehje Interesi

Autori: Narcisa 17/08/2022

Shteti: Kosova
ID e projektit: P164555
Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Patundshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV
Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës (Numri ref. i kontratës XK-KCA-102906-CS-INDV)

Shkarko Kerkesen

Shkarko Termat e References

Shpërndaje në:

Të tjera

AMENDAMENTI NR. 2

17/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

16/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

02/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Matja e rrugëve të reja në terren

08/02/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Prokurimit

06/02/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net