Kërkesë për Shprehje Interesi

Autori: Narcisa 17/08/2022

Shteti: Kosova
ID e projektit: P164555
Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Patundshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV
Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës (Numri ref. i kontratës XK-KCA-102906-CS-INDV)

Shkarko Kerkesen

Shkarko Termat e References

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net