Kërkesë për Shprehje Interesi

Autori: Narcisa 17/08/2022

Shteti: Kosova
ID e projektit: P164555
Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Patundshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV
Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës (Numri ref. i kontratës XK-KCA-102906-CS-INDV)

Shkarko Kerkesen

Shkarko Termat e References

Shpërndaje në:

Të tjera

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022

Specialist për Menaxhim Financiar

09/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net