Specialist për Menaxhim Financiar

09/09/2022

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të projektit për regjistrim të pronës së palaujtshme në kadastër dhe për infrastrukturë gjeohapësinore shpall konkurs për pozitën Specialist për Menaxhim Financiar. 

Shkarko shprehjen e interesitShkarko Termat e referencës

Shpërndaje në:

Të tjera

AMENDAMENTI NR. 2

17/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

16/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

02/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Matja e rrugëve të reja në terren

08/02/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Prokurimit

06/02/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net