CANCELATION NOTICE

17/10/2022

Data: 06.10.2022

Purchaser: Kosovo Cadastral Agency

Project: Real Estate Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP)

Country: Republic of Kosovo Loan No. /Credit No.: IDA-63540 RFB No: XK-KCA-101579-GO-RFB

OBJECT OF THE CONTRACT: Supply of hardware (equipment for data centers etc.) and standard licenses

DOWNLOAD FULL CANCELATION NOTICE

Shpërndaje në:

Të tjera

AMENDAMENTI NR. 2

17/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

16/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

02/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Matja e rrugëve të reja në terren

08/02/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Prokurimit

06/02/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net