VENDIM PËR SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIM PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

17/10/2022

Ne bazë zë Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët e Lartë Publik dhe Rregullores Nr.01/2022 për Pranimin, Vlersëimin dhe Disipinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues, Këshilli Shtetëror i Pranimit për Pozita të Kategorisë së Lartë, me datë 13.10.2022 merr këtë VENDIM.


SHKARKO VENDIMIN

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i GIS-it për Sistemin e Adresave

05/09/2023

Kërkesë për Oferta - Shërbime Jokonsulente

22/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

04/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Rilevimi aerofotogrametrik i territorit të Republikës së Kosovës

25/07/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT

24/07/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net