VENDIM PËR SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIM PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

17/10/2022

Ne bazë zë Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët e Lartë Publik dhe Rregullores Nr.01/2022 për Pranimin, Vlersëimin dhe Disipinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues, Këshilli Shtetëror i Pranimit për Pozita të Kategorisë së Lartë, me datë 13.10.2022 merr këtë VENDIM.


SHKARKO VENDIMIN

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net