VENDIM PËR SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIM PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

17/10/2022

Ne bazë zë Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët e Lartë Publik dhe Rregullores Nr.01/2022 për Pranimin, Vlersëimin dhe Disipinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues, Këshilli Shtetëror i Pranimit për Pozita të Kategorisë së Lartë, me datë 13.10.2022 merr këtë VENDIM.


SHKARKO VENDIMIN

Shpërndaje në:

Të tjera

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022

Kërkesë për Shprehje Interesi

17/08/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net