RILEVIMI AEROFOTOGRAMETRIK I TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

09/11/2022

Punëdhënësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës

Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP)

Titulli i kontratës: Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

Shteti: Republika e Kosovës

Kredia Nr. IDA-63540 RFB

Nr: XK-KCA-320074-NC-RFB

Publikuar më: 01 nëntor 2022

SHKARKO NJOFTIMIN SPECIFIK PËR PROKURIM

Shpërndaje në:

Të tjera

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022

Kërkesë për Shprehje Interesi

17/08/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net