NJOFTIM: KANDIDATËT FITUES PËR POZITËN DREJTOR EKZEKUTIV

17/11/2022

Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik, Divizioni për Zhvillimin e Rekrutimit dhe Inspektimit në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në pajtim me nenin 13, paragrafit 18 të Rregullores Nr. 01/2022 për Pranimin, Vlerësimin dhe Disiplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues publikon njoftimin për kandidatët fitues për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës:

SHKARKO NJOFTIMIN


Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net