NJOFTIM: KANDIDATËT FITUES PËR POZITËN DREJTOR EKZEKUTIV

17/11/2022

Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik, Divizioni për Zhvillimin e Rekrutimit dhe Inspektimit në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në pajtim me nenin 13, paragrafit 18 të Rregullores Nr. 01/2022 për Pranimin, Vlerësimin dhe Disiplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues publikon njoftimin për kandidatët fitues për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës:

SHKARKO NJOFTIMIN


Shpërndaje në:

Të tjera

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022

Kërkesë për Shprehje Interesi

17/08/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net