NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

Projekti i Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 

Nr. Hua/Kredi e Bankës Botërore: IDA-63540 

Nr. Prokurimit: XK-KCA-315149-CS-INDV 

AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës 

OBJEKTI I KONTRATËS: Specialist i Menaxhimit Financiar 

LLOJI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (IC) 

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË

Shpërndaje në:

Të tjera

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022

Kërkesë për Shprehje Interesi

17/08/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net