NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

Projekti i Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 

Nr. Hua/Kredi e Bankës Botërore: IDA-63540 

Nr. Prokurimit: XK-KCA-315149-CS-INDV 

AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës 

OBJEKTI I KONTRATËS: Specialist i Menaxhimit Financiar 

LLOJI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (IC) 

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË

Shpërndaje në:

Të tjera

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023

Njoftim për dhënien të Kontratës - Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave

06/11/2023

Njoftim për dhënie të Kontrates - Specialist i Kadastrit

03/11/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

26/10/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Prokurimit

16/10/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net