NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

Projekti i Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 

Nr. Hua/Kredi e Bankës Botërore: IDA-63540 

Nr. Prokurimit: XK-KCA-315149-CS-INDV 

AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës 

OBJEKTI I KONTRATËS: Specialist i Menaxhimit Financiar 

LLOJI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (IC) 

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË

Shpërndaje në:

Të tjera

Njoftim Specifik i Prokurimit - Konvertimi, ngarkimi dhe përditësimi i të dhënave hapësinore në SIKTK-HK nga projektet e Kadastrit Ndërtesave

06/06/2024

Njoftim për Dhenien e Kontratës - Prodhimi dhe instalimi i tabelave me emrat e rrugëve dhe numrat e adresave në hapësirat e qarkullimit publik

07/05/2024

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net