NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

Projekti i Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 

Nr. Hua/Kredi e Bankës Botërore: IDA-63540 

Nr. Prokurimit: XK-KCA-315149-CS-INDV 

AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës 

OBJEKTI I KONTRATËS: Specialist i Menaxhimit Financiar 

LLOJI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (IC) 

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

18/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS - Matja e rrugëve të reja në terren

08/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

08/05/2023

Amendamenti Nr. 1-Për dokumentet e Kërkesës për Shprehje të Interesit për STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL

14/04/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

03/04/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net