NJOFTIM PER ANULIM - Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

09/12/2022

Date: 09.12.2022
Shteti: Kosova
ID e projektit: P164555
Emri i Kreditit të Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës
Gjeohapësinore
Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV
AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË PËR ANULIM

Shpërndaje në:

Të tjera

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023

Njoftim për dhënien të Kontratës - Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave

06/11/2023

Njoftim për dhënie të Kontrates - Specialist i Kadastrit

03/11/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

26/10/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Prokurimit

16/10/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net