NJOFTIM PER ANULIM - Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

09/12/2022

Date: 09.12.2022
Shteti: Kosova
ID e projektit: P164555
Emri i Kreditit të Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës
Gjeohapësinore
Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV
AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË PËR ANULIM

Shpërndaje në:

Të tjera

Njoftim Specifik i Prokurimit-Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

27/01/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

17/01/2023

STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT (PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

22/12/2022

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

NJOFTIM: KANDIDATËT FITUES PËR POZITËN DREJTOR EKZEKUTIV

17/11/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net