NJOFTIM PER ANULIM - Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

09/12/2022

Date: 09.12.2022
Shteti: Kosova
ID e projektit: P164555
Emri i Kreditit të Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës
Gjeohapësinore
Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV
AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës

SHKARKO NJOFTIMIN E PLOTË PËR ANULIM

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

18/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS - Matja e rrugëve të reja në terren

08/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

08/05/2023

Amendamenti Nr. 1-Për dokumentet e Kërkesës për Shprehje të Interesit për STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL

14/04/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

03/04/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net