NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

17/01/2023

Shteti: Kosovë

ID e projektit: P164555

Emri i kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore

Nr. Identifikues i kontratës: XK-KCA-315949-CS-INDV

AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës

OBJEKTI I KONTRATËS: STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT

(PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

LLOJI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (KI)

Shkarko Njoftimin


Shpërndaje në:

Të tjera

Njoftim Specifik i Prokurimit-Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

27/01/2023

STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT (PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

22/12/2022

NJOFTIM PER ANULIM - Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

09/12/2022

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

NJOFTIM: KANDIDATËT FITUES PËR POZITËN DREJTOR EKZEKUTIV

17/11/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net