Njoftim Specifik i Prokurimit-Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

27/01/2023

Kërkesë për Oferta

Sistemet e Informacionit

(Furnizimi dhe instalimi)

(Pa parakualifikim)

Blerësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës

Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP)

Titulli i kontratës: Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

Shteti: Republika e Kosovës

Nr. i huasë/Nr. i kredisë: IDA-63540

RFB Nr: XK-KCA-338590-GO-RFB

SHKARKO NJOFTIMIN

Shpërndaje në:

Të tjera

AMENDAMENTI NR. 2

17/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

16/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

02/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Matja e rrugëve të reja në terren

08/02/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Prokurimit

06/02/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net