NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

16/03/2023

Vendi: Kosovë

Projekt ID: P164555

Emri i Projektit Kredia e Bankës Botërore: Projekti i Kadastrës se Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore

Numri identifikues I kontratës.: REGIP-KCA-011-CS-INDV

AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës

OBJEKTI I KONTRATËS: Specialist i prokurimit

TIPI I PROCEDURËS: Konsulent Individual (IC)

Shkarko Njoftimin

Shpërndaje në:

Të tjera

AMENDAMENTI NR. 2

17/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

02/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Matja e rrugëve të reja në terren

08/02/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Prokurimit

06/02/2023

Njoftim Specifik i Prokurimit-Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

27/01/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net