Lansohet sistemi për gjurmimin e lëndës

12/04/2023

Që nga sot qytetarët e Republikës së Kosovës do të mund të gjurmojnë lëndën e dorëzuar në kadastër nëpërmjet formës elektronike në ueb faqen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës.
Ky sistem është i qasshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës me një klik nga shtëpitë e tyre.

Me ardhjen në krye të AKK-së, z. Ahmeti ka vazhduar angazhimin për shërbime më të mira për qytetarë dhe avancim të sistemeve kadastrale.
Para zhvillimit të kësaj mundësie, mënyra e vetme për informim për kërkesat e tyre ishte nëpërmjet vizitës së drejtpërdrejtë në zyrën kadastrale komunale.
Pra secila kërkesë drejtuar zyrave kadastrale komunale do të mund të gjurmohet nga aplikuesi në kohë reale. Mjafton që secili aplikues në momentin që dorëzon kërkesën në ZKK, të shënojë edhe numrin e telefonit dhe në momentin që kërkesa regjistrohet si kërkesë e re në Regjistrin e të drejtave pronësore, aplikuesi do të ketë mundësi që ta përcjellë statusin e lëndës së tij.
Përmes sms-it do i përcillet numri referent i lëndës bashkë me linkun për kyçje në sistemin për gjurmim. Duke klikuar në këtë link e duke shënuar numrin referent do shfaqet statusi i lëndës së dorëzuar në zyrën kadastrale komunale.
Me këtë mundësi qytetari do të informohet për statusin e lëndës në çdo kohë 24/7, pa pasur nevojë të shkojë në ZKK.
Përveç statusit të lëndës qytetarët do të mund të informohen edhe me arsyen e refuzimit eventual të kërkesës së tyre. Pra bashkë me hapat e ndjekur nga kërkesa do të mund të kuptojnë edhe se cilat kushte nuk janë plotësuar për regjistrimin e të drejtës pronësore apo çfarëdo lloj lënde tjetër për të cilën kanë aplikuar.
Ky zhvillim do të ju shërbej edhe gjeodëteve të licencuar në punën e tyre të përditshme, për lëndët të cilat i dorëzojnë në zyrat kadastrale komunale.
Ky zhvillim nga Agjencia Kadastrale e Kosovës vjen në kuadër të reformave në këtë fushë.
Insistimi për zhvillime e avancime të reja me qëllim digjitalizimin e procedurave dhe ofrimin e shërbimeve sa më të mira për qytetarët kanë sjell këtë zhvillim të ri i cili nuk do të jetë i fundit në këtë vit.Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net