Agjencia Kadastrale e Kosovës merr pjesë në takimin regjional

01/05/2023

Një delegacion i menaxhmentit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga zv. Drejtori i Përgjithshëm z. Avni Ahmeti ka marr pjesë në takimin regjional të organizuar nga Banka Botërore në Vjenë, Austri me 27 dhe 28 prill.
Temë e këtij takimi ishte administrimi i tokës si mekanizëm për adaptimin e ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e rreziqeve në rast të fatkeqësive natyrore.
Z. Ahmeti morri pjesë në panelin e drejtorëve të përgjithshëm të autoriteteve shtetërore kadastrale të Bosnje dhe Hercegovinës, Sllovenisë dhe Serbisë me temën: Roli i agjencive në ofrimin e të dhënave për menaxhimin e emergjencave.
Në këtë takim nga AKK u prezentua për “Rolin dhe rëndësinë e përdorimit të të dhënave gjeohapësinore në menaxhimin e rreziqeve në rast të fatkeqësive natyrore në Republikën e Kosovës”.
Gjithashtu delegacioni i AKK-së u takua edhe me ekipin mbikqyrës të Bankës Botërore për të diskutuar lidhur me progresin e aktiviteteve të projektit për kadastrin e pronës së paluajtshme dhe infrastrukturës gjeohapësinore që implementohet nga AKK dhe morri përkrahje për realizimin e planit të veprimit për aktivitetet e parapara.

Shpërndaje në:

Të tjera

Ekspertët e AKK-së diskutojnë për projektet e reja në zhvillim

09/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës pret në takim drejtorë të Administratës Tatimore të Kosovës

09/06/2023

Miratohet Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme

07/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës mban trajnim për të gjithë noterët e Kosovës

03/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takimin me Donatorë

02/06/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net