Ekspertët e AKK-së diskutojnë për projektet e reja në zhvillim

09/06/2023

Të enjten menaxhmenti i AKK-së ka ftuar në një takim gjithëpërfshirës të gjithë ekspertët e institucionit, për të diskutuar në lidhje me projektet e planifikuara për avancim dhe zhvillim gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm, të sistemeve kadastrale dhe sistemeve tjera me të cilat menaxhon AKK.
Në këtë takim, përveç prezantimit të punës së deritanishme të grupit punues për këtë qështje, u kërkua nga secili që të paraqesë idetë dhe kërkesat për ndryshime në secilin sistem të cilët janë planifikuar të zhvillohen.
Gjatë ditëve në vijim, AKK do të mbajë takim edhe me palë tjera të interesit me qëllim të informimit mbi punën, projektet dhe aktivitetet e AKK-së.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net