Agjencia Kadastrale e Kosovës vizitë në ZKK Shtërpcë

25/10/2023

Pas ankesave dhe kërkesave të shumta që qytetarët kanë pasur gjatë këtij muaji për vështirësi në marrjen e shërbimeve nga ZKK Shtërpcë Zv.Drejtori i përgjithshëm i AKK-së Avni Ahmeti me bashkëpunëtorë ka vizituar këtë komunë për tu informuar nga afër me problemet dhe sfidat që po përballen ata. Numri i madh i lëndëve të paregjistruara, kushte jo të mira për punë dhe staf shumë i vogël janë disa prej sfidave që po përballet kjo ZKK.
Ankesat e ZKK-së kanë të bëjnë kryesisht me gjendjen e të dhënave që rezulton të mos jetë azhurnimi i fundit në SIKTK, në pothuajse 60% të rasteve specifikisht në dy zona kadastrale.
AKK kërkoi nga ZKK që të dorëzojnë një raport të detajuar për numrin e lëndëve të pa azhurnuara, përfshirë llojin e tyre dhe specifikat e veçanta për secilën prej tyre. Më pas ky raport do të analizohet nga AKK-ja dhe do të shikohen të gjitha mundësitë ligjore e financiare për të mbështetur ZKK-në në zgjidhjen e këtij problemi.
Për AKK-në prioritet do të mbetet gjithmonë saktësia e të dhënave, gjithashtu që azhurimet të përfundohen në afat të përcaktuar ligjor, e gjitha kjo për të siguruar nivel të lartë të shërbimeve kadastrale.


Shpërndaje në:

Të tjera

AKK pret në takim ekspertë të Bankës Botërore në kuadër të Projektit “Rritja e Cilësisë dhe Fushëveprimit të Regjistrimit të Tatimpaguesve”

05/12/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për shpronësim organizuar nga MMPHI – Departamenti i Shpronësimit

01/12/2023

Hapen zyrat kadastrale në veri

29/11/2023

Funksionalizohen shërbimet kadastrale në ZKK Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan

27/11/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për komasacion organizuar nga AKP-ja

22/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net