Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

Autori: Narcisa 04/07/2022

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Pronën në Kosovë (SIKTK) kah arkitektura e orientuar në shërbime. Si rezultat SIKTK është avancuar me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastrale Komunale. 

Për këtë arsye ekspertët kadastral të Agjencisë Kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një fushatë trajnimesh me Komuna, me qëllim që paralel me ngritjen dhe avancimin e sistemit, të bëhet edhe përgatitja e operatorëve të ZKK-ve për përdorimin e këtyre modeleve shtesë. Trajnimet kanë qenë interaktive, ku përpos prezantimit të modeleve, në kohë reale janë prezantuar edhe modulet shtesë dhe administrimi i tyre. Të parët që i janë nënshtruar këtij trajnime datën 20 dhjetor në hapësirat e AKK-së, kanë qenë operatorët e Komunave Mitrovice, Lipjan, Pejë, Podujevë, Prishtinë.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net