Agjencia Kadastrale e Kosovës po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore -2024”

22/02/2024

Një delegacion nga AKK po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH) -2024” në Shkup, Maqedonia e Veriut.
Në këtë konferencë të organizuar nga Agjencia për Paluajtshmëri dhe Kadastër (AREC) e Maqedonisë së Veriut, u diskutuan trendet dhe risitë në fushën IKIH-së në regjionin e Ballkanit perëndimor. Në këtë konferencë po marrin pjesë përfaqësues të Autoriteteve shtetërore për Kadastër të rajonit, përfaqësues te institucioneve që janë prodhues dhe përdorues të të dhënave të IKIH-së, përfaqësues nga akademia si dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare.
Përndryshe, Infrastruktura Kombëtare e Informacioneve Hapësinore mundëson shpërndarjen e Informacioneve Hapësinore ndërmjet Autoriteteve Publike të ndryshme për të krijuar lehtësime në shfrytëzimin në mase sa me të madhe të këtyre informacioneve hapësinore.
Agjencia Kadastrale e Kosovës në këtë konferencë në mënyrë aktive ka paraqitur të arriturat dhe progresin në fushën e IKIH-së në Republikën e Kosovës, sfidat dhe planet për të ardhmen.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori Ekzekutiv i AKK-së pret në takim Ipeshkvin e Kosovës

18/04/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës po digjitalizon procesin për licencimin e gjeodetëve

17/04/2024

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryeshefin ekzekutiv të KEK-ut

16/04/2024

Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

16/04/2024

Vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni

15/04/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net