Agjencia Kadastrale e Kosovës pjesë e takimit të organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës për 11 Udhëzimet administrative

21/03/2024

Sot gjatë ditës Zv. Drejtori Ekzekutiv i AKK-së Avni Ahmeti me bashkëpunëtorë mori pjesë në takimin e organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës me Drejtorë Komunal për Gjeodezi dhe Kadastër për të diskutuar Udhëzimet administrative për zbatimin e Ligjit për kadastër të pronës së paluajtshme të cilat aktualisht janë në fazën e konsultimit publik.
Edhe ky takim vjen në vazhdën e organizimeve që AKK-ja po realizon me palë të ndryshme të interesit në mënyrë që me gjithpërrfshirje të arrihet të adresohen kërkesat dhe rekomandimet e secilit që do ti zbatojë ato me hyrjen në fuqi.
Nga përfaqësues të Asociacionit të Komunave takimi u vlerësua i nevojshëm për të trajtuar edhe detaje që lidhen me organizmin dhe funksionimin në nivel lokal, me fokus ngritjen e nivelit të shërbimeve administrative.
Nga ana tjetër Drejtori Ahmeti edhe njëherë rikonfirmoi tek Drejtorët komunal që secili/a koment, kërkesë e rekomandim do të shqyrtohet nga grupet punuese në mënyrë që përmbajtja e Udhëzimeve administrative të jetë lehtë dhe plotësisht e implementueshme.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori Ekzekutiv i AKK-së pret në takim Ipeshkvin e Kosovës

18/04/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës po digjitalizon procesin për licencimin e gjeodetëve

17/04/2024

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryeshefin ekzekutiv të KEK-ut

16/04/2024

Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

16/04/2024

Vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni

15/04/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net