Vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni

15/04/2024

Një delegacion i institucioneve të ndryshme të Kosovës është duke e realizuar një vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni. Përveç përfaqësuesve nga Ministria e Brendshme, Agjencisë për Regjistrim Civil dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pjesë e delegacionit është edhe Specialisti i GIS-it në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Amir Sogojeva. Vizita studimore realizohet në kuadër të Grupit teknik për Migrim të Brendshëm dhe në kuadër të Autoritetit Qendror për Migrim. Kjo vizitë po realizohet më qëllim të marrjes së informacioneve dhe praktikave më të mira nga këto dy shtete rreth vendbanimit, vendqëndrimit dhe migrimit të brendshëm, duke marrë parasysh edhe fazën e plotësim ndryshimit të Ligjit për Vendbanim dhe Vendqëndrim. Informacionet dhe praktikat e mira nga këto dy shtete do të shfrytëzohen AKK-ja edhe për projektin e lidhjes së qytetarit me adresë.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 4 ditore e organizuar nga AKK-ja për Udhëzuesit e punës

24/05/2024

Vazhdojnë në ditën e dytë punimet e punëtorisë për krijimin e Udhëzuesve të punës

23/05/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon punëtori disa ditore për krijimin e Udhëzuesve të punës

22/05/2024

Ndërlidhja e qytetarit me adresë

21/05/2024

Reformat në legjislacion dhe projektet e planifikuara nga AKK prezentohen në Konferencën e Bankës Botërore për Tokën

17/05/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net