Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

16/04/2024

Në një takim të përbashkët në zyret e USAID-it në mes të përfaqësuesve të USAID-it, Agjencionit Kadastral të Kosovës, Ministrisë së Financave përkatësisht Departamenti per vleresimin e pronave te paluajtshme dhe përfaqësuesit nga shoqata e vlerësuesve privat të pronës u diskutua lidhur me publikimin e çmimeve të shitblerjes dhe vlerësimet e pronës.
Në këtë takim u diskutua modalitetet e publikimit të këtyre të dhënave duke krijuar një aplikacion ku do të kenë mundësi përmes telefonit të marrin të dhënat për njësitë kadastrale në rastin kur çmime të shitblerjeve dhe duke marr të dhënat mbi vlerësimin e pronës për qëllime të tatimit. Poashtu në rastin kur për njësi kadastrale të caktuara ka edhe të dhëna mbi vlerësimin nga vlerësuesit privat do të shfaqen edhe ato të dhëna.
Të gjithë qytetarët do të kenë qasje në këtë aplikacion pa pagesë dhe të gjitha palët e interesuara për qëllime të ndryshme për njësitë kadastrale ku do të rritet transparenca mbi të dhënat e çmimeve të shitblerjeve.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 4 ditore e organizuar nga AKK-ja për Udhëzuesit e punës

24/05/2024

Vazhdojnë në ditën e dytë punimet e punëtorisë për krijimin e Udhëzuesve të punës

23/05/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon punëtori disa ditore për krijimin e Udhëzuesve të punës

22/05/2024

Ndërlidhja e qytetarit me adresë

21/05/2024

Reformat në legjislacion dhe projektet e planifikuara nga AKK prezentohen në Konferencën e Bankës Botërore për Tokën

17/05/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net