Agjencia Kadastrale e Kosovës po digjitalizon procesin për licencimin e gjeodetëve

17/04/2024

Shumë shpejt për tu licencuar si gjeodet ose kompani gjeodezike në Republikën e Kosovës, aplikimi do të realizohet nëpërmjet eKosovës. Dje gjatë ditës para ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës u prezentua sistemi i zhvilluar nga Operatori Ekonomik në përkrahje nga GIZ-i gjerman, i cili planifikon të digjitalizojë komplet procesin e licencimit.
Në vazhdimësi të reformimit dhe ngritjes së nivelit të ofrimit të shërbimeve vjen edhe ky hap i rëndësishëm i cili do të iu thjeshtësojë dhe lehtësojë këtë proces për komunitetin e gjeodetëve në vend.
Ky sistem përveç që do të lehtësojë procedurën do të rris transparencën dhe do të krijojë dosje për secilin gjeodet që licencohet e ofron shërbime.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 4 ditore e organizuar nga AKK-ja për Udhëzuesit e punës

24/05/2024

Vazhdojnë në ditën e dytë punimet e punëtorisë për krijimin e Udhëzuesve të punës

23/05/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon punëtori disa ditore për krijimin e Udhëzuesve të punës

22/05/2024

Ndërlidhja e qytetarit me adresë

21/05/2024

Reformat në legjislacion dhe projektet e planifikuara nga AKK prezentohen në Konferencën e Bankës Botërore për Tokën

17/05/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net