Hartimi i planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

11/06/2024

Një punëtori 3 ditore është organizuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër të pronës së paluajtshme.
Pas aprovimit të Ligjit për kadastër të pronës së paluajtshme dhe fuqizimit edhe të Udhëzimeve administrative që rrjedhin nga ky ligj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka organizuar punëtori disa ditore për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit, sfidat për organizimin vertikal duke përfshirë zyret kadastrale të cilat parashihen të jenë në kuadër të AKK-së, formën e organizimit dhe funksionimit të tyre, organizimi i stafit, punëve dhe përgjegjësive për projektet kapitale të planifikuara këtë vit nga AKK-ja, etj.
Pjesë e punëtorisë përveç ekspertëve të AKK-së janë edhe zyrtarë nga Zyret kadastrale komunale.
Synimi i kësaj punëtorie është që të draftojë Planin strategjik të punës për implementin të Ligjit, të parashohë sfidat që e presin organizimin e ri të fushës së kadastrit në vend, formën e organizimit të punëve dhe aktiviteteve për projektet e reja, etj.
Punimet e kësaj punëtorie po mbështeten nga Aktiviteti për Qeverisje Pronësore i USAID-it.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryetarin e Komunës së Skënderajit

03/07/2024

Qeveria e Republikës së Kosovës aprovon edhe udhëzimin e fundit administrativ të ligjit të ri për kadastër të pronës së paluajtshme

28/06/2024

AKK pret në takim kompanitë gjeodete të licencuara

27/06/2024

Vazhdojnë punimet në objektin e ri të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

18/06/2024

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net