Qeveria e Republikës së Kosovës aprovon edhe udhëzimin e fundit administrativ të ligjit të ri për kadastër të pronës së paluajtshme

28/06/2024

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës është aprovuar edhe projekt udhëzimi administrativ për tarifat për produktet, shërbimet kadastrale, gjeodezike dhe regjistrimit të pronave.

Në kuadër të këtij udhëzimi administrativ është:
- Bërë unifikimi i tarifave për të gjitha shërbimet kadastrale,
- Lirimi i tarifave për shërbimet dhe produktet kadastrale në pajtim me koston dhe kohën e kryerjes së shërbimit për të gjithë qytetarët dhe
- Është hapur rruga që të gjitha produktet të mund të ofrohen në formë digjitale.

Ky udhëzim administrativ është në linjë edhe me zhvillimet, projektet dhe aktivitetet që do të realizohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për shërbime më të mira për të gjithë qytetarët dhe për një kadastër konkurrues evropian.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryetarin e Komunës së Skënderajit

03/07/2024

AKK pret në takim kompanitë gjeodete të licencuara

27/06/2024

Vazhdojnë punimet në objektin e ri të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

18/06/2024

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024

Hartimi i planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

11/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net