Koordinimi i aktiviteteve të Planit Kombëtar Zhvillimor

20/03/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor ka të planifikuara realizimin e 13 aktiviteteve të aspektit ligjor dhe të aspektit të investimeve kapitale.
Me qëllim të informimit për së afërmi me ecurinë e këtyre aktiviteteve, me benefitet nga implementimi tyre dhe me sfidat me të cilat ballafaqohet Agjencia Kadastrale e Kosovë, Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn ALIU ka mbajtur një takim pune me menagjmentin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK-së) të prirë nga Zv. Drejtori i Përgjithshëm z. Avni AHMETI.
Aktivitetet që parashihen të realizohen në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor 2023-2025 janë:

1. Aerofotografimi i territorit të Republikës së Kosovës,
2. Zhvillimi i gjeoportalit të infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor (IKIH),
3. Zhvillimi i projektit të rrjetit të nivelimit dhe sistemi referent i lartësive,
4. Mbledhja dhe përditësimi i të dhënave të adresave për territorin e Republikës së Kosovës,
5. Lidhja e sistemit të adresave me regjistrin civil,
6. Vendosja e tabelave të adresave të rrugëve dhe numrave të objekteve për komunat e mbetura të Republikës së Kosovës,
7. Zhvillimi i projektit për ngritjen në 3D të objekteve të ndërtuara në Kosovë,
8. Hartimi i projektligjit për kadastër të pronës së paluajtshme,
9. Hartimi i udhëzimeve administrative për zbatimin e ligjit për kadastër të pronës së paluajtshme,
10. Rindërtimi i informacioneve kadastrale të rreth 140 zonave kadastrale,
11. Hartimi i programit për kadastër,
12. Hartimi i strategjisë për infrastrukturë kombëtare të informacionit hapësinor dhe
13. Hartimi i udhëzimeve administrative për zbatimin e ligjit për infrastrukturë kombëtare të informacioneve hapësinore.

Pas diskutimeve dhe analizës së secilit prej aktiviteteve Ministri ofroi mbështetje për realizimin e këtyre projekteve të cilat do të kenë ndikim të drejtpërdrejt te qytetarët në ngritjen e cilësisë, sigurisë dhe shërbimeve ndaj tyre.


Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net