Njoftim

23/03/2023

Për shkak të kërkesave dhe ankesave nga qytetarët, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK), ju ri-njofton se në platformën online e-Kosova mundësohet edhe shërbimi i nxjerrjes së certifikatës së pronës, kopjes së planit dhe koordinatave të njësive kadastrale.
Ju informojmë që këto dokumente janë të barasvlerëshme me ato që merren fizikisht në Zyre Kadastrale Komunale.
AKK-ja lidhur me këtë shërbim i njofton komunat përkatëse se të hyrat nga kjo platformë inkasohen në llogarinë e secilës komunë ku gjendet prona e paluajtshme.
Validimi i dokumentit bëhet në 2 metoda:

  1. Nëse është dokument fizik (printuar):
    • Verifikimi mund të bëhet duke skanuar QR Code dhe
    • Dhe përmes link-ut https://ekosova.rks-gov.net/akk  duke shënuar “numrin referent” dhe “numrin personal ose njësinë kadastrale” në fushat përkatëse.
  1. Nëse është dokument digjital (jo i skanuar), por i dërguar me email ose ndonjë formë tjetër elektronike:

Meposhtë gjeni link-un për qasje në eKosova për të printuar këto dokumente:

https://ekosova.rks-gov.net/Service/2

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net