Caktohet grupi punues për projektin “Zhvillimi i moduleve të SIKTK-së”

24/03/2023

Zv. Drejtori i përgjithshëm i AKK-së Avni Ahmeti, ka nxjerr vendim me të cilin ka caktuar grupin punues për projektin “Zhvillimi i moduleve të SIKTK-së”.
Zhvillimet që planifikohet të realizohen me këtë projekt përfshijnë:

· Zhvillimet e mëtejme për SIKTK SOA në komunikim me sistemet dhe regjistrat tjerë jashtë AKK-së
· Zhvillimi i e-Shërbimeve të ndryshme për të komunikuar me sistemet digjitale të AKK-së
· Zhvillimi i SIKTK për regjistrimin e përçojave
· Avancimi i sistemit të Hartës kadastrale
· Avancimi i sistemit të ARIS-it
· Zhvillimi i modulit për gjeodetët e licencuar në kuadër të SIKTK, etj.

Me avancimin e këtyre sistemeve do të krijohen mundësi për digjitalizimin e mëtejmë të shërbimeve kadastrale, do të ofrohet qasje për gjeodetët e licencuar, noterët e palë të tjera të interesit për qasje në të dhëna kadastrale, do të ngritët infrastruktura teknike, e do te rritet funksionaliteti i sistemeve kadastrale.
Si rrjedhojë këto ndryshime do të mundësojnë shërbime më të shpejta, më të sigurta dhe më kualitative për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net