Lajme

27/09/2022

Mbahet Kongresi i XXVII-të i FIG

Nën organizimin e Shoqatës Ndërkombëtare të Gjeodetëve (International Federation of Surveyors) dhe Shoqatës së Gjeodetëve të Polonisë, me datat 11-15 Shtator 2022, ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net