Lajme

18/10/2022

AKK, takim me përfaqësues të bankave

Në regjistrin e të drejtave pronësore ka një numër të konsiderueshëm të hipotekave me afat të skaduar, por që nuk janë fshirë ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net