Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023

Për dokumentet e Kërkesës për Shprehje të Interesit për 
Dy (2) Konsulentë Ligjorë
Nr. identifikues i kontratës: XK-KCA-388660-CS-INDV

Shakrko Amendamentin Nr.1


Shpërndaje në:

Të tjera

Njoftim për dhënien të Kontratës - Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave

06/11/2023

Njoftim për dhënie të Kontrates - Specialist i Kadastrit

03/11/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

26/10/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Prokurimit

16/10/2023

Njoftim Për Dhënien e Kontratës

02/10/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net