Zhvillimi i Strategjisë së TI-së, Planit Implementues dhe Arkitekturës së Sistemit të AKK-së

05/10/2022

Zhvillimi i Strategjisë së TI-së, Planit Implementues dhe Arkitekturës së Sistemit të AKK-së.

Shkarko Termat e Referencës Shkarko Shprehje e Interesit

Shpërndaje në:

Të tjera

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022

Kërkesë për Shprehje Interesi

17/08/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net