AKK takim me AKKVP dhe OSCE

05/05/2023

Zv. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka pritur në takim zv. Drejtorin e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës z. Arben Pasjaqa, si dhe z. Bilbil Krasniqi përfaqësues nga OSBE.
Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, do të vazhdojnë bashkëpunimin institucional të deritanishëm, me fokus angazhimin në zbatimin e rekomandimeve të dala nga Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore në Kosovë. OSBE do të mbështesë realizimin objektivave dhe aktiviteteve të të dy agjencive.
Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke intensifikuar angazhimin në sigurimin e të drejtave pronësore përmes fuqizimit të bashkëpunimit institucional dhe ligjor, për të adresuar kërkesat dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve në çështjet pronësore në vend.

Shpërndaje në:

Të tjera

Ekspertët e AKK-së diskutojnë për projektet e reja në zhvillim

09/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës pret në takim drejtorë të Administratës Tatimore të Kosovës

09/06/2023

Miratohet Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme

07/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës mban trajnim për të gjithë noterët e Kosovës

03/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takimin me Donatorë

02/06/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net