Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takimin me Donatorë

02/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës, ka mbajtur takimin me Donatorë, me qëllim të koordinimit të aktiviteteve të asistencës financiare e zhvillimore, për sektorët e kadastrit, pronës së paluajtshme, infrastrukturës dhe gjeoinformacionit në vend.
Të pranishëm në takim ishin përfaqësues nga Banka Botërore, USAID- Aktiviteti Qeverisja e Pronës, Zyra Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar- JICA,OSBE, GIZ dhe UN Habitat. Pjesëmarrësit në takim diskutuan mbi fazat aktuale dhe ato të ardhme lidhur me aktivitet në fushën e kadastrit, programet ekzistuese dhe programet e reja të financimit, të cilat kanë për qëllim avancimin dhe përmirësimin e sektorëve të rëndësishëm në fushën e kadastrit. Në takim u diskutuan në detaje edhe mundësitë e bashkërendimit të aktivitete që përmirësojnë koordinimin, dhe rrisin rezultatet përmes ndikimit të tyre të drejtpërdrejtë.
Ky takim i donatorëve do të ndihmoj Agjencinë Kadastrale të Kosovës në planifikimin e aktiviteteve të rëndësishme, të cilat do të jenë gjithmonë në linjë me vizionin dhe përkushtimin e AKK-së në përmirësimin e sistemit kadastral në Republikën e Kosovës.
Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar e zyrat zhvillimore në vend është kyç për përmirësimin e kadastrit shtetëror, infrastrukturës, garantimin e të drejtave pronësore dhe zhvillimin ekonomik e social të vendit.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 4 ditore e organizuar nga AKK-ja për Udhëzuesit e punës

24/05/2024

Vazhdojnë në ditën e dytë punimet e punëtorisë për krijimin e Udhëzuesve të punës

23/05/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon punëtori disa ditore për krijimin e Udhëzuesve të punës

22/05/2024

Ndërlidhja e qytetarit me adresë

21/05/2024

Reformat në legjislacion dhe projektet e planifikuara nga AKK prezentohen në Konferencën e Bankës Botërore për Tokën

17/05/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net