Agjencia Kadastrale e Kosovës mban trajnim për të gjithë noterët e Kosovës

03/06/2023

Këtë të shtunë dt. 03.06.2023 Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur trajnim për të gjithë noterët e Republikës së Kosovës. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njoftimi nga afër me hapat që noterët duhet të ndjekin në Sistemin e shërbimeve digjitale të AKK-së, për regjistrimin e shënimit për njësitë kadastrale që do të jenë objekt i akteve noteriale.
Vendosja e këtij shënimi në regjistrin e të drejtave pronësore do të ngrisë nivelin e sigurisë së transaksioneve dhe do të ndihmojë në parandalimin e krijimit të dy ose më tepër akteve noteriale për njësitë e njejta kadastrale.
Një zhvillim i tillë është mundësuar edhe për Përmbaruesit privat, të cilët do të trajnohen nga AKK në javët në vazhdim.
Meqë fokusi i AKK-së do të jetë digjitalizimi i shërbimeve kadastrale, noterët poashtu u njoftuan edhe me angazhimin e institucionit tonë për të zhvilluar modulin e ri nëpërmjet të cilit regjistrimi i të drejtave pronësore në regjistër do të bëhet nga ana e noterëve.
Në këtë takim u diskutuan edhe çështje të tjera nga praktikat e noterëve që lidhen me shërbimet kadastrale.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net