Agjencia Kadastrale e Kosovës pret në takim përfaqësuesit e projektit PIAKOS

08/11/2023

Me qëllim të bashkërendimit në fushën e informimit të publikut për aktivitetet në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, u mbajt takimi me përfaqësuesit e projektit për shërbimet e informimit publik dhe vetëdijesimit për komunitetet pakicë në Kosovë (PIAKOS), i zbatuar nga Qendra për Trajnime dhe Burime për Avokim (ATRC). Objektivi i këtij projekti të financuar nga Banka Botërore është përmirësimi i qasjes në informatat për regjistrimin e tokës dhe pronës dhe shërbimet këshilluese për gratë, të rinjtë dhe komunitetet pakicë në Republikën e Kosovës.
Në këtë takim përveç tjerash u diskutua mundësia e bashkërendimit të aktiviteteve për të cilat projekti PIAKOS mund ta ndihmojë Agjencinë Kadastrale të Kosovës në fushën e informimit të publikut, e sidomos gjatë implementimit të projekteve të rëndësishme që priten të zhvillohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës siç janë: Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale, Finalizimi i Sistemit të Adresave, Korrigjimi i të dhënave në SIKTK, implementimi i infrastrukturës kombëtare të informacioneve hapësinore etj.

Shpërndaje në:

Të tjera

AKK pret në takim ekspertë të Bankës Botërore në kuadër të Projektit “Rritja e Cilësisë dhe Fushëveprimit të Regjistrimit të Tatimpaguesve”

05/12/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për shpronësim organizuar nga MMPHI – Departamenti i Shpronësimit

01/12/2023

Hapen zyrat kadastrale në veri

29/11/2023

Funksionalizohen shërbimet kadastrale në ZKK Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan

27/11/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për komasacion organizuar nga AKP-ja

22/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net