Njoftim

21/11/2023

Shkurtohet lista e dokumenteve që duhet dorëzuar në Zyre Kadastrale Komunale nga qytetarët dhe Gjeodetët e licencuar
Me qëllim të thjeshtësimit të procedurave administrative duke filluar nga 1 dhjetori 2023 për të gjitha lëndët e azhurnimeve nuk është e obligueshme që të dorëzohen në ZKK: Certifikata e pronësisë dhe Kopja e planit.
Gjithashtu në ZKK si kopje fizike të dokumentacionit nuk është e nevojshme të dorëzohet as Kopja e licencës dhe Kopja e Letërnjoftimit të Gjeodetit të licencuar, mjafton që ato të dorëzohen vetëm digjitale në CD.

Shpërndaje në:

Të tjera

AKK pret në takim ekspertë të Bankës Botërore në kuadër të Projektit “Rritja e Cilësisë dhe Fushëveprimit të Regjistrimit të Tatimpaguesve”

05/12/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për shpronësim organizuar nga MMPHI – Departamenti i Shpronësimit

01/12/2023

Hapen zyrat kadastrale në veri

29/11/2023

Funksionalizohen shërbimet kadastrale në ZKK Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan

27/11/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për komasacion organizuar nga AKP-ja

22/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net