Punimet e punëtorisë për hartimin e Udhëzimeve administrative marrin përkrahje edhe nga Ministri Aliu

01/02/2024

Në ditën e tretë të punimeve punëtorinë për hartimin e Udhëzimeve administrative për Ligjin për kadastër të pronës së paluajtshme e vizitoi Ministri i MMPHI-së Liburn Aliu.
Drejtori ekzekutiv i AKK-së Avni Ahmeti i prezentoi Ministrit progresin e punës sa i përket trajtimit të Udhëzimeve administrative dhe fokusin e AKK-së që draftet finale të përfundohen mbrenda një afati shumë të shkurtë kohor.
Ministri Aliu në fjalën e tij tha që nga ritmi i punës që paskeni bërë vërehet që plani ambicioz i AKK-së për të arritur që të përfundohen 11 udhëzime deri ne Mars eshte real dhe do të mund të arrihet. Këto udhëzime janë si rezultat i planit për reformë rrënjësore në fushën e kadastrit.
Z.Aliu gjithashtu tha që beson që me fuqizimin e këtyre udhëzimeve po krijohen kushte për krijimin e kadastrit të rregullt meqë pa kadastër të saktë dhe të rregullt nuk do të kishte as zhvillim ekonomik dhe as qëndrueshmëri financiare vendi.
Në fund ai premtoi mbështetje për AKK-në edhe në procedurat e mëtutjeshme deri në aprovimin e udhëzimeve.
Pjesë e punimeve edhe gjatë ditës së tretë ishin edhe përfaqësues nga USAID, ku në fjalën e saj Drejtoresha e Aktivitetit për Qeverisje Pronësore Jeniffer Ober vlerësoi lart progresin e punimeve të punëtorisë dhe faleminderoi AKK-në edhe për bashkëpunimin e shkëlqyer në kuadër të projektit të USAID-it.
Drejtori ekzekutiv i AKK-së falenderoi Ministrin për vizitën dhe mbështetjen që po i ofron AKK-së në vazhdimësi.

Shpërndaje në:

Të tjera

Agjencia Kadastrale e Kosovës po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore -2024”

22/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës pret në takim Drejtorin Ekzekutiv të Administratës Tatimore të Kosovës

21/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës merr pjesë në takimin online të UN-GGIM për Evropë dhe UN-GGCE

20/02/2024

Shpërndahen licencat për gjeodetë dhe kompani gjeodete

16/02/2024

Vazhdon mbështetja e OSBE-së për AKK-në me praktikantë në Zyren ligjore

16/02/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net