AKK pret në takim pjesëtarë të KFOR-it Britanez

07/02/2024

Në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës sot gjatë ditës Drejtori Ekzekutiv Avni Ahmeti priti pjesëtarët e KFOR-it Britanez. Ai mes tjerash i informoi ata për kapacitetet e Gjeoportalit, sa dhe për çka mund të iu shërbej qytetarëve, gjithashtu për procesin e shpronësimit si dhe sfidat dhe planet e AKK-së për vitin 2024.
Drejtori Ahmeti i informoi KFOR-in edhe për procesin e funksionalizimit të Zyreve Kadastrale Komunale në Komunat Veriore si dhe mundësitë që iu kanë ofruar qytetarëve atje.

Shpërndaje në:

Të tjera

Agjencia Kadastrale e Kosovës po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore -2024”

22/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës pret në takim Drejtorin Ekzekutiv të Administratës Tatimore të Kosovës

21/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës merr pjesë në takimin online të UN-GGIM për Evropë dhe UN-GGCE

20/02/2024

Shpërndahen licencat për gjeodetë dhe kompani gjeodete

16/02/2024

Vazhdon mbështetja e OSBE-së për AKK-në me praktikantë në Zyren ligjore

16/02/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net