Takohen grupet punuese për trajtimin e komenteve për Udhëzime administrative

28/03/2024

Me përfundimin e afatit të Njoftimit publik për 11 Udhëzimet administrative që dalin nga Ligji për kadastër të pronës së paluajtshme, për të trajtuar komentet që janë dorëzuar për këto UA sot gjatë gjithë ditës janë mbajtur takime të njëpasnjëshme të anëtarëve të grupeve punuese. Në këto takime u trajtua secili koment duke specifikuar edhe arsyetimet në rast të mos aprovimit të tyre. Pas adresimit të komenteve dhe përgatitjes së Drafteve finale të njejtit do të procedohen tutje në fazat e tjera me synim që nënshkrimi i tyre nga ana e Ministrit të bëhet në fillim të muajit Prill.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori Ekzekutiv i AKK-së pret në takim Ipeshkvin e Kosovës

18/04/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës po digjitalizon procesin për licencimin e gjeodetëve

17/04/2024

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryeshefin ekzekutiv të KEK-ut

16/04/2024

Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

16/04/2024

Vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni

15/04/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net