AKK dorëzon raportin me zgjidhjen teknike për regjistrimin e pronave në emër të Universitetit të Prishtinës

29/03/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesë e Komisionit që ka formuar Universiteti i Prishtinës për definimin e çështjeve që lidhen me regjistrimin e pronave në pronësi të Universitetit të Prishtinës. Menjëherë pas marrjes së njoftimit ekspertët e AKK-së kanë filluar analizimin e të dhënave nga pjesa grafike e tekstuale përfshirë historia tët e ndryshimeve në njësitë kadastrale ku janë të vendosura fakultetet e UP-së dhe sot gjatë ditës kanë prezantuar ato para përfaqësuesve të UP-së.
Nga kjo punë voluminoze është krijuar një raport me të gjeturat dhe rekomandimet, përkatësisht hapat që tani e tutje duhet të ndjek UP-ja në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës për regjistrimin e tyre.
Nga UP-ja u vlerësua lart kontributi i AKK-së duke marr parasysh që procesi i regjistrimit të pronave në emër të Universitetit të Prishtinës është zvarritur për vite të tëra si dhe ky regjistrim do të lehtësojë procedurat për investime në ndërtimin e objekteve të reja për nevojat e UP-së.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori Ekzekutiv i AKK-së pret në takim Ipeshkvin e Kosovës

18/04/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës po digjitalizon procesin për licencimin e gjeodetëve

17/04/2024

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryeshefin ekzekutiv të KEK-ut

16/04/2024

Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

16/04/2024

Vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni

15/04/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net