Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon takimin e rregullt koordinues me donator

05/06/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë të mërkurës ka realizuar takimin e rregullt me donator me qëllim të koordinimit të aktiviteteve të asistencës financiare e zhvillimore për sektorët e kadastrit, pronës së paluajtshme, infrastrukturës dhe gjeoinformacionit në vend.
Të pranishëm në takim ishin përfaqësues nga Banka Botërore, USAID- Aktiviteti Qeverisja e Pronës dhe OSBE. Gjithashtu online pjesë e takimit ishin edhe përfaqësuesit e Drejtoratit francez të marrdhënieve ndërkombëtare, me të cilët planifikohet të fillohet bashkëpunim edhe më i thellë dhe më intenziv në muajt vijues.
Pjesëmarrësit në takim diskutuan mbi fazat aktuale dhe ato të planifikuara për të ardhmen, lidhur me aktivitet në fushën e kadastrit, programet ekzistuese dhe programet e reja të financimit, të cilat kanë për qëllim avancimin dhe përmirësimin e sektorëve të rëndësishëm në fushën e kadastrit. Në takim u diskutuan në detaje edhe mundësitë e bashkërendimit të aktiviteteve që përmirësojnë koordinimin, dhe rrisin nivelin e rezultateve në këtë fushë dhe eleminojnë të gjitha mundësitë për mbivendosje të aktiviteteve.
Donatorët nga ana tjetër vlerësuan punën, angazhimin dhe rezultatet e deritanishme, në projektet në realizim e sipër nga AKK-ja dhe premtuan vazhdimin e mbështetjes dhe koordinimit, me qëllim të arritjes së të gjitha objektivave të planifikuara nga AKK-ja për këtë periudhë kohore.
Takimet e natyrës së tillë koordinuese me donatorët ndihmojnë Agjencinë Kadastrale të Kosovës në planifikimin e aktiviteteve të rëndësishme, të cilat do të jenë gjithmonë në linjë me vizionin dhe përkushtimin e AKK-së në përmirësimin e shërbimeve kadastrale në Republikën e Kosovës.
Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar e zyrat zhvillimore në vend është kyç për përmirësimin e kadastrit shtetëror, infrastrukturës, garantimin e të drejtave pronësore dhe zhvillimin ekonomik e social të vendit.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryetarin e Komunës së Skënderajit

03/07/2024

Qeveria e Republikës së Kosovës aprovon edhe udhëzimin e fundit administrativ të ligjit të ri për kadastër të pronës së paluajtshme

28/06/2024

AKK pret në takim kompanitë gjeodete të licencuara

27/06/2024

Vazhdojnë punimet në objektin e ri të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

18/06/2024

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net