Takim me UNDP për qeverisjen e mirë të të dhënave

11/06/2024

Sot në ambientet e AKK-së është mbajtur takim në mes përfaqësuesve të UNDP-së Z.Alper Gucumengil – UNDP CDO specialist i të dhënave dhe Z.Fatmir Belallari UNDP bashkëpunëtorë për TIK/ udhëheqës i ekipit për të dhëna dhe përfaqësuesve të AKK-së nga Departamenti I IT, ligjorë dhe kadastrit.
Në këtë takim është diskutuar për qeverisjen e të dhënave të AKK-së, shkëmbimin e të dhënave me institucionet tjera publike ose private. Nga stafi është prezantuar se çfarë të dhëna posedojmë dhe si i menaxhojmë ato, mundësitë e shkëmbimit të tyre si gjendje aktuale që kemi. Po ashtu janë diskutuar edhe sfidat që ballafaqohemi gjatë shkëmbimit të të dhënave me institucionet tjera, mundësitë që mund të kemi në shkëmbimin e të dhënave dhe rekomandimet që i ka dhënë stafi i AKK-së për të ndihmuar kornizën Kosovare për Qeverisjen e të Dhënave (Data Governance Frameëork). Korniza Kosovare për Qeverisjen e të dhënave është e iniciuar nga Njësia e Transformimit Digjital të Kosovës që do të ndihmoj edhe UNDP për të finalizuar këtë kornizë.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

13/06/2024

Hartimi i planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

11/06/2024

Vazhdon punimet e rregullta Komiteti për Administrimin e Tokës dhe Infrastrukturës Kombëtare për Informacionin Hapësinor (IKIH) të Republikës së Kosovës

07/06/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon takimin e rregullt koordinues me donator

05/06/2024

Fillon vizita e përfaqësuesve të misionit të Bankës Botërore në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

03/06/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net