AKK lancon ueb faqen e re

15/11/2022

Me qëllim të forcimit të komunikimit me palë të ndryshme të interesit dhe informimit sa më të qartë dhe të shpejtë mbi aktivitetet, produktet, projektet dhe shërbimet e saja Agjencia Kadastrale e Kosovës ka zhvilluar ueb faqen e re zyrtare. Ueb faqja e re është konceptuar në atë mënryë që të jetë sa më lehtë e navigueshme, të jetë e fokusuar në shërbime dhe të ketë bosht të saj qytetarin.  

Shpërndaje në:

Të tjera

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

04/08/2022

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

25/07/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net